Silhouet portretje van Fokje Huydekoper

huisvrouw van N. van Heukelom dragende de Duitsche muts omstreeks 1786

Geschenk van den heer Dr. J.G. Ottema te Leeuwarden 1949

Het origineel van dit miniatuur bevindt zich in het Friesch Museum te Leeuwarden.