Grand Tour object voorstelling van een jongeling “Narcissus”

Laat 19e eeuw naar de originele bronzen ontdekt in Pompeï  in 1862 Museo Nationale, Napels

Gesigneerd  ‘G. Sommer Napoli’ ca. 1875 – 38 cm H